avatar

Vy Quốc Vũ

Mã hóa, mã hóa bất đối xứng và RSA!


2 years ago
Mã hóa là gì? Mã hóa là một kỹ thuật được sử dụng để chuyển đổi một tin nhắn hoặc dữ liệu thành một...