avatar

Vy Quốc Vũ

CORS: phải chính chủ mới được gọi api


9 months ago
CORS CORS (Cross-Origin Resource Sharing) là một tính năng trên trình duyệt cho phép một tài nguyên ...