Một số cách để tối ưu hóa điểm Lighthouse:


  • Giảm thiểu kích thước tài nguyên trên trang của bạn, chẳng hạn như tệp HTML, JavaScript và CSS, bằng cách thu nhỏ chúng và giảm số lượng tệp mà trang của bạn tải. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất trang của bạn và giảm thời gian tải.


  • Kích hoạt tính năng nén trên máy chủ web của bạn, điều này có thể giúp giảm kích thước tệp mà trang của bạn tải. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất trang của bạn và giảm thời gian tải.


  • Tối ưu hóa hình ảnh của bạn bằng cách giảm kích thước của chúng và sử dụng định dạng tệp hình ảnh thích hợp cho loại hình ảnh. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất trang của bạn và giảm thời gian tải.


  • Sử dụng mạng phân phối nội dung (CDN) để phục vụ nội dung tĩnh trên trang của bạn, chẳng hạn như hình ảnh và tệp JavaScript. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất trang của bạn bằng cách giảm khoảng cách mà nội dung phải di chuyển để tiếp cận người dùng


  • Sử dụng bộ nhớ đệm để lưu trữ các tài nguyên được sử dụng thường xuyên trên thiết bị của người dùng để chúng không phải tải xuống lại trong các lần truy cập trang tiếp theo. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất trang của bạn và giảm thời gian tải.


  • Sử dụng tải không đồng bộ cho các tệp JavaScript và CSS của bạn để chúng không chặn hiển thị trang. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất trang của bạn và giảm thời gian tải.


  • Sử dụng dịch vụ phông chữ web, chẳng hạn như Google Fonts, để cung cấp phông chữ cho trang của bạn, thay vì lưu trữ chúng trên máy chủ của riêng bạn. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất trang của bạn và giảm thời gian tải.


  • Sử dụng một công cụ, chẳng hạn như Lighthouse, để kiểm tra trang của bạn và xác định các khu vực cụ thể cần cải thiện. Điều này có thể giúp bạn xác định các bước cụ thể mà bạn có thể thực hiện để tối ưu hóa trang và cải thiện điểm Lighthouse của mình.