Express

 • Thủ công mỹ nghệ
 • Đơn giản dễ dùng, không có gì, tất cả phải làm từ đầu, tùy chỉnh cao
 • Tương thích với rất nhiều thư viện, cài đử thứ vào dùng
 • Cần code theo rule không là dễ bị loạn

Nestjs

 • Mô hình Modules
 • Các module sẽ có cấu trúc file riêng, tách biệt vào không dùng lại nhiều,
 • Nhanh, quen thuộc với ai làm Angular -> code từ fronted tới backend

Hapi

 • Mô hình MVC, dễ làm quen từ những framework khác chuyển qua
 • Hapi có cấu trúc đơn giản, dễ dàng làm quen và sử dụng.
 • Hệ thống plugin của hapi vô cùng phong phú và mạnh mẽ, cho phép bạn thêm các tính năng mới và sửa lỗi với tốc độ nhanh.

Koajs

 • Koajs = Expressjs ++
 • Được xây dựng trên Expressjs, và do team Expressjs
 • Nhanh gọn, nhiều gói plugin hỗ trợ