NextjsBắt đầu với việc xây dựng những web site tuyệt vời bằng những thư viện frontend như React, Vue hay Angular. Ban đầu những ứng dụng còn nhỏ và mượt, nhưng khi nó trở nên ngày một đồ sộ và nặng nề. Việc phải chờ cả phút đồng hồ để xem hết cái hiệu ứng loading và show ra cái UI đầu tiên, đó không phải là ứng dụng tốt.


Một điểm nữa là những công cụ tìm kiếm sẽ không thể đánh giá chỉ mục, index những web site chỉ có `single page application` thế thì cũng không lên khi người dùng tìm kiếm đâu. Để giải quyết những điểm yếu này thì có khá nhiều phương pháp và công cụ. Nay mình giới thiệu mọi người về Nextjs, mình dùng con này để làm cái blog chính bạn đang đọc.

Những ưu điểm của Nextjs


Nextjs là một JavaScript Framework được thiết kế để giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo các ứng dụng React được render ở server side (SSR). Nó được xây dựng dựa trên React và cung cấp một số tính năng giúp dễ dàng tạo các ứng dụng web nhanh, hiệu quả và an toàn.


Một trong những tính năng chính của Nextjs là tự động phân chia code của ứng dụng. Điều này có nghĩa là code ứng dụng của bạn được tự động chia thành các phần nhỏ hơn và chỉ được tải khi người dùng cần. Vậy là có thể giúp cải thiện hiệu suất ứng dụng của bạn và giảm lượng dữ liệu được truyền qua mạng. Rất hữu ích và đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng lớn, tất cả mã cùng một lúc có thể làm chậm thời gian tải ban đầu và khiến người dùng phải chờ đợi một cách không cần thiết.Nextjs cũng bao gồm hỗ trợ tích hợp sẵn cho tính năng server-side rendering. Có nghĩa là ứng dụng của bạn có thể chuẩn bị trước những file HTML ban đầu của trang web trên server và gửi nó tới browser. Lại một lần nữa có thể cải thiện thời gian tải ban đầu của ứng dụng và cũng giúp các công cụ tìm kiếm (SEO) + người dùng có kết nối internet chậm dễ truy cập hơn. SSR cũng có thể giúp cải thiện hiệu suất ứng dụng của bạn, vì máy có thể thực hiện một số công việc nặng khi render chế độ xem ban đầu của ứng dụng của bạn.


Nextjs cũng có một cộng đồng các nhà phát triển lớn và tích cực, những người không ngừng làm việc để cải thiện framework cũng như xây dựng các công cụ và plugin mới, có rất nhiều tài nguyên sẵn có để giúp bạn bắt đầu với dự án của mình và một cộng đồng hỗ trợ các nhà phát triển có thể cung cấp hướng dẫn và lời khuyên khi bạn làm việc trên ứng dụng của mình, Nextjs còn một được hỗ trợ bởi Vercel, cải tiến liên tục, Vercel cũng cung cấp dịch vụ hosting rất là mạnh mẽ cho Nextjs. Hiện tại Next đã phát triển tới phiên bản 13, bạn sẽ bất ngờ với những gì mà nó làm được cho mà xem.