ChatGPT là gì?ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ máy được xây dựng bởi OpenAI. Nó là một mô hình ngôn ngữ máy rất lớn, được huấn luyện trên hàng tỉ câu hỏi và câu trả lời của người dùng từ các nguồn dữ liệu khác nhau. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra câu trả lời tự động cho các câu hỏi được đặt cho nó, hoặc để tiếp tục các cuộc hội thoại với người dùng. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm cả trong các hệ thống hội thoại tự động (chatbot) hoặc trong việc tạo ra nội dung tự động cho các trang web hoặc các ứng dụng khác.


Cách ChatGPT hoạt động


ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ máy được xây dựng dựa trên kỹ thuật transformer và được huấn luyện bằng cách sử dụng hàng tỉ câu hỏi và câu trả lời từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Khi được đưa vào một câu hỏi, ChatGPT sẽ sử dụng các mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện để dự đoán câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi đó.


Để làm điều này, ChatGPT sẽ tạo ra một bộ mô hình học sâu (deep learning model) để xử lý văn bản và dự đoán các từ tiếp theo trong câu trả lời dựa trên những từ đã được cho trước. Khi ChatGPT được đưa vào một cuộc hội thoại, nó cũng có thể sử dụng các mô hình ngôn ngữ để tiếp tục cuộc hội thoại bằng cách dự đoán câu trả lời tiếp theo dựa trên nội dung của các câu hỏi trước đó và các câu trả lời đã được cho. ChatGPT được huấn luyện trên hàng tỉ câu hỏi và câu trả lời từ các nguồn dữ liệu khác nhau và có khả năng học từ các cuộc hội thoại thực tế để có thể trả lời các câu hỏi của người dùng một cách chính xác hơn


Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ChatGPT vẫn còn có một số giới hạn và có thể không trả lời đúng hoặc không


Ví dụ: xem nó làm thơ nèGPT là gì?


GPT (Generative Pre-training Transformer) là một mô hình ngôn ngữ máy được xây dựng bởi OpenAI và được sử dụng để tạo ra câu trả lời tự động cho các câu hỏi được đặt cho nó. GPT đã được cập nhật và nâng cấp nhiều lần và hiện tại có nhiều phiên bản khác nhau của nó đang được sử dụng.

Các phiên bản chính của GPT đã được phát hành bao gồm:

  • GPT (phiên bản đầu tiên): Đây là phiên bản đầu tiên của GPT được phát hành vào năm 2018.
  • GPT-2 (phiên bản thứ hai): Đây là phiên bản tiếp theo của GPT được phát hành vào năm 2019 và có kích thước lớn hơn so với phiên bản đầu tiên.
  • GPT-3 (phiên bản thứ ba): Đây là phiên bản tiếp theo của GPT được phát hành vào năm 2020 và có kích thước lớn hơn so với các phiên bản trước đó.

Hiện tại, GPT-3 đang là phiên bản mới nhất của GPT và được coi là mô hình ngôn ngữ máy lớn nhất hiện tại được xây dựng bởi OpenAI.Lượng từ mà GPT-4 có thể xử lý thật đáng sợ.

Hiện tại, GPT-4 chưa được phát hành và còn trong quá trình phát triển của OpenAI. Tuy nhiên, dự kiến rằng GPT-4 sẽ có nhiều tính năng và khả năng mạnh hơn so với GPT-3. Các tính năng mới có thể bao gồm khả năng học từ các cuộc hội thoại thực tế hơn, khả năng tự động hóa các tác vụ văn bản và có khả năng tự động hóa các tác vụ ngôn ngữ khác nhau hơn. Với khả năng sử lý khổng lồ GPT-4 sẽ làm bạn quên mất là mình đang chát với AI.