Một nguồn năng lượng mới cho React Ninja.

Rất hay mà rối quá nên cũng không thích dùng lắm.Chakra UI


Chakra UI là một thư viện thành phần đơn giản, module và có thể truy cập được,

cung cấp cho bạn tất cả các khối xây dựng bạn cần để xây dựng các ứng dụng React.

Giao diện người dùng Chakra chứa một tập hợp các component bố cục như Box và Stack giúp bạn dễ dàng tạo kiểu cho các component của mình bằng cách chuyển vào props. Một điều cá nhân tôi thích về nó là hầu hết các component đều tương thích với chế độ tối. Như bạn thấy giờ css không biết một cách bình thường nữa mà sẽ trở thành một thành phần props cho component đó.

Điều này có điểm mạnh về sự linh hoạt thay đổi thuộc tính theo data nhưng cũng mang đến khá nhiều phiền hà cho người lập trình viên phải nhớ hết một đóng thuộc tính vào tham số của nó khi đụng đến.


Nó đã đạt được hơn 15k sao trên GitHub và nhận được rất nhiều nhận xét tích cực từ các nhà phát triển React hàng đầu.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách xem các tài liệu tại đây.