Bun.sh là gì?


JavaScript đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, phục vụ cho mọi thứ từ trang web và ứng dụng di động đến các ứng dụng desktop và các script server-side. Khi ngôn ngữ được phát triển, các công cụ và công nghệ để xây dựng và chạy các ứng dụng JavaScript cũng được phát triển. Một trong những bổ sung mới nhất vào hệ sinh thái JavaScript là Bun.sh, một nền tảng mới cho JavaScript (runtime environment) nhanh và an toàn.


Vậy, bun.sh chính xác là gì? Tại cốt lõi, Bun.sh là một môi trường thực thi (runtime environment) mới cho JavaScript được xây dựng trên động cơ JavaScriptCore, đó là engine mà cũng đóng vai trò quan trọng trong trình duyệt web Safari, ỏ Chrome có V8 , FireFox có SpiderMonkey hay chạy ở server như Node.js Deno. Bun.sh được thiết kế để nhanh và hiệu quả, với sự tập trung vào cung cấp hiệu suất cao và độ trễ thấp cho các ứng dụng JavaScript của bạn.


Tuy nhiên, Bun.sh không chỉ là một runtime JavaScript nhanh. Nó còn bao gồm nhiều tính năng và công cụ khác giúp bạn dễ dàng xây dựng và triển khai các ứng dụng JavaScript của mình nhanh chóng và dễ dàng. Ví dụ, Bun.sh bao gồm một bundler, transpiler và package manager tích hợp sẵn, giúp bạn quản lý các phụ thuộc của ứng dụng và xây dựng mã của bạn để triển khai. Điều này giúp bạn dễ dàng bắt đầu sử dụng Bun.sh và bắt đầu xây dựng các ứng dụng của mình ngay lập tức.


Một tính năng quan trọng khác của Bun.sh là sự tập trung vào bảo mật. Bun.sh được thiết kế để mặc định an toàn, với các module được đặt trong môi trường cách ly và hệ thống quyền cho phép bạn kiểm soát chính xác các tài nguyên mà mã của bạn có thể truy cập. Điều này giúp bạn dễ dàng viết mã JavaScript an toàn, mà không phải lo lắng về các lỗ hổng bảo mật hoặc vi phạm tiềm tàng. Tuy nhiên Bun còn rất mới cần có nhiều dự án chạy thực tế và kiểm tra sử ổn định của nó


Bun.sh là một bổ sung thú vị mới cho hệ sinh thái JavaScript


Cài đặt bun.sh


curl -fsSL https://bun.sh/install | bash 


vậy là xong, giờ thay vì dùng `node index.js` thì dùng


bun run index.tsx 


và như đã nói ở trên, lệnh `bun` cũng dùng thay cho các npm hay yarn để cài đặt các package cần thiết và chạy các ứng dụng Javascript.


bun test           # run tests
bun run start         # run the `start` script
bun install <pkg>​       # install a package
bunx cowsay "Hello, world!"  # execute a package


Đọc thêm tại Bun — A fast all-in-one JavaScript runtime nhé!